وی افزود: مناسب‌سازی موقت سالن‌های نمایش فرصت حضور در محل اجرای نمایش را در اختیار معلولان و افراد ناتوان جسمی قرار می‌دهد.مدیرکل اداره بهزیستی استان همدان گفت: کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را به تماشای بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خواهیم آورد.محمدرضا جوادی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این جلسه اظهار کرد: ۲۰ دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان بوده و هرسال تغییراتی داشته است اما باید بدانیم که هرسال توقعات مردم بیشتر از سال گذشته می‌شود.وی افزود: در حوزه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از سال اول تاکنون برای کودکان مملو از شادی و نشاط بوده و خوشبختانه کارها به خوبی پیش می‌رود.جوادی گفت: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فرصت مغتنمی برای معرفی استان در سطح ملی و فراملی است و زمانی‌که پوشش ملی پیدا می‌کند به ماندگاری جشنواره در استان کمک می‌کند.