غلامحسین مسعودی ریحان در نشست تخصصی «تبریز ٢٠١٨» که در سالن شهریار پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز برگزار شد، گفت: تبریز گنجینه‌ای از ثروت، دانش، علم، عرفان و فرهنگ است و به هر جا و محله آن قدم بگذاریم با دنیایی از فرهنگ و اندیشه مواجه می‌شویم.وی به نقش مهم تبریز ٢٠١٨ در معرفی تبریز به جهانیان اشاره کرد و افزود: تبریز ٢٠١٨ فرصت مغتنمی است تا هویت تبریز و آذربایجان را بشناسانیم و جا دارد با ثبت جان‌فشانی‌های صورت گرفته، اولین‌های شهر تبریز را به موزه تبدیل کنیم و به عبارتی تبریز قابلیت تبدیل شدن به شهر-موزه را دارد.