اللهیار هدف از اجرای این طرح را برقراری ارتباط مناسب بین اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی با درب اصلی ورود و خروج بندر و همچنین تسهیل ارتباط اراضی پشتیبانی با بندر خلیج‌فارس به‌عنوان زون نفتی بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بندر تجاری ایران اظهار کرد. وی تفکیک ترافیک ورودی اراضی پشتیبانی از ترافیک کامیون‌های عبوری به مقصد اسکله‌ها و محوطه‌های اطراف آن را هدف مهم احداث این پل تقاطع غیرهمسطح برشمرد. معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی مبلغ این طرح را رقمی بالغ بر ۱۷۵ میلیارد ریال اعلام کرد. عباس کمالی، معاون مهندسی عمران اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز طی اظهاراتی کاهش ترافیک، ایمنی مسیر و سرعت در جابه‌جایی کالا را از مزایای اجرای این مسیر جدید دسترسی در بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور دانست.