شمسایی تصریح کرد: وزارت نیرو تاکنون بیش از ٢٥٠ میلیارد تومان به‌منظور آبرسانی به شهرها و روستاهای مختلف شهرستان دشت آزادگان هزینه کرده است که از جمله اقدامات خط انتقال آب از ام‌الدبس به تصفیه‌خانه سوسنگرد به طول ٢٦ کیلومتر، خط انتقال از تصفیه‌خانه سوسنگرد به شهرستان‌های حمیدیه به طول ٢٧کیلومتر، هویزه به طول ١٨ کیلومتر و بستان به طول ٣٣ کیلومتر و خط انتقال از هویزه به رفیع به طول ٣٣ کیلومتر و خط انتقال آب از بستان به چزابه بوده است.  وی اظهار کرد: تاکنون خط انتقال آب از هویزه به رفیع تنها ٣٠ درصد پیشرفت داشته ولی دیگر طرح‌های انتقال آب در این شهرستان به اتمام رسیده است.  شمسایی اظهار کرد: خط انتقال آب اضطراری به همراه یک ایستگاه پمپاژ برای شهرستان حمیدیه نیز به طول ١١ کیلومتر اجرا شده است.  وی اظهار کرد: در مجموع ١٦٩ کیلومتر خط انتقال برای همه شهرها و روستاها احداث شده که تاکنون حدود ٢٥٠ میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.  شمسایی گفت: طرح انتقال آب از بستان به چذابه با هدف آبرسانی به پایانه مرزی چزابه و ١٣ روستای اطراف آن با احداث ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ١٨٥ مترمکعب در ساعت و خط انتقال به طول ٢٨ کیلومتر صورت گرفته است.    رئیس سازمان آب و برق خوزستان در پایان اظهار کرد: قرارگاه خاتم پیمانکار اصلی طرح و شرکت فراسان پیمانکار دست دوم طرح است و دز آب و انهار جنوب مشاوران طرح هستند.