علی‌اکبر متقی‌فرد در جلسه ستاد سامانه‌های نوین آبیاری و گلخانه‌ها که با حضور منوچهر حبیبی معاون امور اقتصادی استانداری و مدیران برگزار شد به سیاست جهادکشاورزی در جذب اعتبارات بیشتر برای اجرای سامانه نوین آبیاری اشاره کرد و گفت: در اجرای این مصوبه ۴۶ هزار و ۵۶۴ هکتار در مراحل مختلف اقدام قرار دارد که از این میزان تاکنون ۶۳۰۰ هکتار اجرا شده است.به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین برای ۷۹۰۰ هکتار مطالعه به اتمام رسیده و ۱۲ هزار هکتار نیز در حال مطالعه و طراحی است. وی اظهار کرد: همچنین ۳۹۸ طرح سامانه نوین آبیاری در ۲۰ هزار و ۳۷۹ هکتار با ۴۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت در حال اجرا است. متقی‌فرد یاد آور شد: در سال ۹۵ برای اجرای سامانه نوین آبیاری ۵۸۶ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۴۰۸طرح جذب شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال جاری نیز 1100 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده که ۳۵۸میلیارد ریال تخصیص داده شده است.