حمیدرضا خانپور درباره جذب سرمایه‌گذار خارجی جدید اظهار کرد: فاز اول شرکت AGT ترکیه در شهرک صنعتی کاسپین با سرمایه‌گذاری ثابت ۴۵ میلیون یورو و ۴۵میلیون یورو به صورت سرمایه در گردش اواخر پاییز سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. فازهای بعدی تا پایان سال ۱۴۰۱ تکمیل خواهد شد، این شرکت یکی از برندهای برتر صنایع چوب در ترکیه است و حضور این شرکت در کشور باعث جلوگیری از واردات محصول شرکت یادشده به کشور و موجب صادرات ایران به کشورهای همسایه خواهد شد.رئیس هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به استقرار ۱۷ سرمایه‌گذار خارجی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گفت: ۱۱ واحد در شهرک صنعتی کاسپین، ۵ واحد در شهرک صنعتی لیا و یک واحد در شهرک حیدریه استقرار دارند. این سرمایه‌گذاران از کشورهای لهستان، کره‌جنوبی، ایتالیا، کانادا، آلمان، هندوستان، ترکیه، فرانسه، اردن و پاکستان هستند.خانپور تصریح کرد: درب شهرک‌های صنعتی قزوین برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با مشوق‌های ویژه و جدید باز است و تیم اقتصادی استان آماده هرگونه همکاری و همراهی هستند.