سعید نورایمانی در نشستی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه افزود: به این منظور سامانه‌ای تحت‌عنوان «سادا» راه‌اندازی شده است و دستگاه‌ها اطلاعات اموال تحت اختیار خود را در آن وارد و ثبت کردند.وی نقش ساماندهی اموال دولت را در پیشگیری از بروز تخلفات یادآور شد و تصریح کرد: در بحث مالی، یزد از استان‌های برجسته و دارای کمترین میزان تخلفات است.وی کمبود نیرو را از مشکلات واحدهای ذی‌حسابانی دستگاه‌های اجرایی برشمرد و آموزش را لازمه تخصصی کردن فعالیت‌های این بخش دانست و بر ارائه آموزش‌های لازم به مدیران مالی تاکید کرد.