وی ادامه داد: با اینکه دانش به‌عنوان منبعی برای بقای سازمان‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد، هنوز هم بسیاری از سازمان‌ها به مدیریت دانش توجه جدی نداشته و به این منظور اقدامی نکرده‌اند. نخستین همایش علمی- کاربردی باهدف شناسایی، مستندسازی و تسهیم دانش کارکنان سازمان برنامه‌ریزی‌شده است.توکلی با اشاره به اینکه مستندسازی تجربیات ارزشمند کارکنان سازمان، فرآیند انتقال دانش را تسهیل کرده و منجر به جلوگیری از تکرار اشتباهات پرهزینه به‌دلیل عدم ثبت یا تحلیل اشتباهات قبلی می‌شود، گفت: این موضوع به یادگیری سازمان سرعت می‌بخشد و این مهم منجر به ارائه خدمات بهتر و بهره‌برداری موثر از فرصت‌ها می‌شود. افزایش انگیزه و ارتقای سطح دانش و اطلاعات کارکنان، ایجاد کانال ارتباطی موثر بین سازمان‌های بالادستی و شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین بین صنعت و مراکز علمی، تحقیقاتی از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

وی افزود: اولین و مهم‌ترین دستاورد این همایش، مستندسازی و تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان است. ازآنجا که دانش ضمنی، بر مبنای دانش شخصی و تجربیات فردی شکل می‌گیرد و شامل عوامل ناملموس همچون باورهای شخصی است، فرآیند انتقال آن به دیگران بسیار سخت و پردردسر است، ولی وقتی این دانش مورد پردازش قرارگرفته و مستندسازی شده و در قالب زبان رسمی بیان شود، می‌توان به‌راحتی آن را بین افراد به اشتراک گذاشت.  توکلی ادامه داد: برگزاری همایش علمی کاربردی در سطح شرکت انتقال گاز، امکان مستندسازی و تسهیم دانش فردی و منطقه‌ای بین مناطق ۱۰ گانه را فراهم خواهد آورد و این تسهیم دانش منجر به جلوگیری از اقدامات تکراری و جزیره‌ای عمل کردن مناطق عملیاتی با توجه به وسعت و گستردگی شرکت انتقال گاز می‌شود. این مدیر در ادامه افزود: این رویداد علمی به سازمان کمک می‌کند تا از تجارب خود، شناخت و بینش حاصل کرده و فعالیت خود را بر کسب، ذخیره‌سازی و استفاده از دانش متمرکز کند و از این دانش در حل مشکلات، آموزش پویا، برنامه‌ریزی راهبردی و تصمیم‌گیری بهره‌برداری کند.