مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از پیشرفت ۹۱ درصدی طرح‌های مسکن مهر آذربایجان غربی خبر داد و گفت: در اجرای طرح مسکن مهر در استان قرارداد ساخت ۴۰ هزار و ۸۷۱ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۱۱ هزار و ۴۰ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت منعقد شده است. وی با بیان اینکه طرح‌های مسکن مهر از مجموع ۱۳شهر بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت در استان در پنج شهر به اتمام رسیده، افزود: روند اجرای طرح مسکن مهر شهرهای ماکو، نقده، شاهین دژ و بوکان از ۹۷ درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.مبارک قدم همچنین از پرداخت ۱۱هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌ای برای طرح مسکن مهر استان خبر داد و افزود: ۴۰۰ میلیاردریال برای اجرای عملیات محوطه سازی طرح‌های مسکن مهر استان هزینه شده است.