سیدرمضان هاشمی گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۲۵۴میلیون و ۹۸۴ هزار لیتر بنزین موتور در کرمانشاه توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است. وی همچنین به مصرف نفت‌گاز در این منطقه اشاره و تصریح کرد: در این بازه زمانی ۳۳۳ میلیون و ۲۹۹ هزار لیتر نفت‌گاز مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد یک درصدی همراه بوده است.

هاشمی افزود: ۳۰ میلیون و ۳۹۳ هزار لیتر نفت سفید در ۶ ماه نخست امسال در این استان بین مصرف‌کنندگان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش یافته است.به گفته وی، نفت کوره در دوره زمانی یادشده با ۴۴ درصد رشد نسبت به ۶ ماه سال گذشته به ۳۷۳ میلیون و ۳۳۰ هزار لیتر رسیده است. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: ۲۶ میلیون و ۷۳۶ تن گاز مایع سهم استان کرمانشاه در ۶ ماه نخست امسال بوده است که طبق آمار، مصرف این فرآورده نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۳درصدی را به خود اختصاص داده است. سیدرمضان هاشمی با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در کاهش مصرف سوخت، اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال، ۸۸ میلیون و ۸۲۹هزار و ۸۳۲ کیلوگرم سی ان جی در استان مصرف شده که با مصرف این سوخت پاک؛ معادل ۴ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۶۴۷ لیتر صرفه‌جویی در بخش بنزین صورت گرفته است.