مازیار یزدانی ادامه داد: خط آهن میانه- تبریز مسیر جدیدی است و به‌زودی افتتاح می‌شود. این مسیر جدید، مسیر کوتاه‌تری است و با برقی شدن این خط، زمان سفر تا یک سوم کاهش می‌یابد.معاون فنی و امور زیربنایی راه آهن با بیان اینکه مطالعات برقی شدن راه آهن میانه- تبریز انجام شده است، گفت: برای انجام این طرح به ۵/ ۱میلیارد یورو منابع نیاز داریم و به دنبال تامین این منابع مورد نیاز هستیم. اخیرا با آلمان برای تامین مالی این طرح وارد مذاکره شده‌ایم اما این مذاکرات هنوز نهایی نشده است.