محمدهادی ایمانیه خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد ناشنوایان استان فارس تحت پوشش برنامه غربالگری قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنیم تا ناشنوایان ۱۰۰ درصد همراه با شمول بیمه‌ای پیشگیری و درمان و کاشت حلزون با کمک دولت و مردم به‌طور رایگان با استفاده از تکنولوژی کاشت حلزون تحت درمان گفتاری و شنوایی قرار گیرند. وی گفت: در ۳۴ پایگاه غربالگری با آخرین متدهای پیشرفته و نیز اولین سایت دائمی با ابزارهای تشخیصی مداخلات، ناشنوایان به ویژه کودکان زیر ۳ سال به هنگام غربالگری پیشگیری و تحت‌درمان قرار گیرند.