محمد مددی با بیان اینکه دربخش توانمندسازی و ایجاد زیرساخت برای استان و غرب کشور ۱۷ آزمایشگاه همکار فعال هستند، تصریح کرد: در حوزه کنترل بازار ۱۰هزار بازرسی انجام شده و در بخش نمونه‌برداری تصادفی نیز ۴۰۵ مورد نمونه با ردیف اعتباری مشخص آزمون صورت گرفته است.مددی درباره وضعیت کنترل جایگاه‌های سوخت استان نیز افزود: در این عرصه نیز با توجه به اهمیت موضوع ۲۴۰۰ بازرسی و کنترل از این جایگاه‌ها به‌عمل آمده است. وی با بیان اینکه جمهوری‌اسلامی ایران در سال‌های گذشته پیشرفت چشمگیری در حوزه استاندارد داشته و توانسته در رتبه ۲۳جهان قرار گیرد، افزود: امسال در مسابقه طراحی پوستر روز جهانی استاندارد، طرح یکی از هنرمندان ایرانی پذیرفته شده است که این برای ما افتخاری مضاعف در سطح جهان است.

مدیرکل استاندارد همدان اظهار کرد: این پوستر با شعار استانداردها شهرها را هوشمندتر می‌کند، به بیش از۱۰۰ کشور عضو سازمان جهانی استاندارد ارسال شده است و نشان می‌دهد استاندارد منحصر به یک حوزه نبوده و در همه عرصه‌های اجتماعی، شهری و روستایی  هم نقش‌آفرینی می‌کند. وی با تشریح اقدامات این نهاد در جامعه اظهار کرد: در بحث تدوین و‌تجدیدنظرهای استانداردهای ملی از مهر سال گذشته تا مهر امسال با کمک بخش خصوصی و نخبگان استان همدان اقدامات درخشانی انجام شده است.مددی گفت: علاوه‌بر بازنگری ۲۰۰ سند در بخش توانمندسازی، مدیران کنترل‌کیفی بیش از ۴۳۰۰ نفر ساعت آموزش‌های تخصصی و تکمیلی را گذرانده‌اند و ۷۸ پروانه استاندارد نیز برای واحدهای تولیدی ملزم به رعایت قوانین استاندارد اجباری صادر شده است.