سیدمحمد هاشمی اظهار کرد: اکنون ۹۳ درصد خانوار شهری و ۵/ ۳۶ درصد خانوار روستایی این استان زیر پوشش گاز طبیعی هستند. وی افزود: ۷۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، در ۶ ماه نخست امسال در خراسان جنوبی مصرف شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲ درصد افزایش دارد. مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: بخش نیروگاهی با مصرف ۷۷درصد گاز طبیعی معادل ۵۸۲ میلیون متر مکعب، بیشترین میزان مصرف را دارد.هاشمی اظهار کرد: بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی با مصرف بیش از ۷۶ میلیون مترمکعب، ۱۰ درصد میزان مصرف گاز طبیعی را در ۶ ماه نخست امسال به خود اختصاص داده است.مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: همچنین در بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل در مجموع ۱۳ درصد گاز طبیعی در استان مصرف شده است.