حسین مصلح، رئیس این رصدخانه گفت: تلسکوپ از کار افتاده این رصدخانه با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان طبق استانداردهای جهانی به‌روز و زیر گنبد دوار ساختمان شش گوش فعال شد. وی گفت: تلاش می‌شود ساختمان رصدخانه به‌عنوان مرکز پژوهش و پرورش منجمان نسل جدید فعال شود.