به گزارش روابط عمومی پالایشگاه تبریز، روح‌الله تیماره گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این ارزیابی را هر ساله بین تمامی پالایشگاه‌های نفت کشور انجام می‌دهد.  وی در ادامه افزود: پالایشگاه تبریز از بین تمامی شرکت‌های پالایشی کشور با کسب ۹۴.۱۳۲ از مجموع ۱۰۰امتیاز، رتبه نخست را به‌طور مشترک با پالایشگاه لاوان کسب کرد.  وی عمده شاخص‌های مورد نظر در این ارزیابی را ضریب تکرار و شدت حادثه برشمرد و گفت: این ضریب در سال ۹۵ در شرکت پالایش تبریز صفر بود.  تیماره خاطرنشان کرد: مواردی همچون طرح‌ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، انجام ارزیابی، حمایت همه مدیران، روسا و سرپرستان واحدها و پروژه‌ها در اجرایی شدن مقررات و اصول ایمنی در دستیابی به این مهم تاثیرگذار بوده است.