وی ادامه داد: با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای افتتاح این طرح به‌دلیل مشکلات اعتباری، بهره‌برداری از آن به تاخیر افتاد که پیش‌بینی می‌شود آبان امسال عملیات ریل‌گذاری تکمیل شود.معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه از مسیر ایستگاه نقده تا ارومیه ۵۰ کیلومتر ریل‌گذاری به اتمام رسیده است، افزود: از ایستگاه ارومیه نیز به طول ۲۰ کیلومتر به‌صورت دستی ریل‌گذاری انجام شده است.کهوریان افزود: همچنین ساختمان اصلی ایستگاه ارومیه با ۹۳ درصد پیشرفت در حال اجراست و از مراحل زیرسازی و ریل‌گذاری نیز تنها ۴ کیلومتر باقی مانده است. معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه مراحل تکمیل ساختمان ایستگاه راه‌آهن ارومیه و عملیات زیرسازی و ریل‌گذاری مسیر ارومیه تا نقده را بررسی و بر تسریع روند اجرای طرح تاکید کرد. طرح راه‌آهن مراغه- ارومیه به طول ۱۸۵ کیلومتر از سال ۸۰ آغاز شده و در پنج قطعه در حال اجراست.