محمدرضا صحتی در نشست فصلی با پیمانکاران افزود: پیمانکاران با ثبت‌نام در این سامانه از جزئیات استعلام‌های برگزار شده در امور بازرگانی مطلع شده و این موضوع به ایجاد عدالت و رقابت سالم بین پیمانکاران کمک خواهد کرد. وی بر الزام داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی در مناقصه‌ها و استعلام‌ها تاکید و اظهار کرد: فهرست تجهیزات مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق؛ ملاک تحویل و تحول است و بهره‌برداری بر اساس آن عمل کرده و به هیچ عنوان سلیقه‌ای عمل نمی‌شود.صحتی اظهار کرد: حضور بهره‌برداران در تحویل و تحول طرح‌ها الزامی بوده و پیمانکاران موظف به رفع معایب اعلام‌شده هستند.وی از پیشنهاد تشویق و ارائه تسهیلات و امتیاز به پیمانکاران برتر استقبال کرد و این اقدام را گامی مهم در ارتقا و بهبودی عملکرد پیمانکاران برشمرد.