محمدرضا قربانی افزود: در این مدت از حوزه ریلی این اداره کل ۸۶ هزار و ۷۲۰ تن کالای داخلی بارگیری و حمل و ۹۴۲۵ تن بار در این ناحیه تخلیه شده که بارگیری داخلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد افزایش داشته است.وی ادامه داد: در سال جاری مجموع بار حمل شده بین‌المللی ۲۵ هزار و ۱۸۶ تن بوده است که با ۴۱۱ دستگاه واگن در منطقه شمال‌شرق ۲ و از طریق مرز ریلی اینچه‌برون حمل شده است. این مقدار شامل ۲۱۴۷ تن محموله ترانزیتی، ۱۱۰۸۳ تن محموله صادراتی و ۱۱۹۵۶ تن محموله وارداتی بوده است.