افشین پیرنون اظهار کرد: دستگاه‌های تردد شمار این اداره کل اطلاعات مربوط به سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی وسایل نقلیه عبوری در محورهای مواصلاتی استان را به ثبت می‌رسانند. بر اساس اطلاعات دریافتی از ۴۶سامانه تردد شمار برخط در محورهای مواصلاتی استان، آمار کل تردد ثبت شده در شهریور امسال ۲۸ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۳۸۶ وسیله نقلیه بوده که آمار کل تردد ثبت شده در آزادراه‌ها ۲۳ میلیون و ۴۸ هزار و ۲۶۴ تردد معادل ۸۱ درصد کل تردد استان بوده است.

وی افزود: از مجموع کل تردد شمارش شده استان، ۳ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۸۷۷ تردد معادل ۰۲ /۱۳ درصد سهم وسایل نقلیه سنگین بوده است. محور ساوه-بوئین زهرا و بالعکس با ۱۶۷ هزار و ۸۲۷ وسیله (معادل ۴۰ درصد)، بیشترین سهم تردد وسایل نقلیه سنگین را به خود اختصاص داده است.پیرنون اعلام کرد: متوسط نرخ جریان ترافیک (تعداد کل خودروهایی که در یک ساعت از یک مقطع عبور می‌کنند) در کل راه‌های مواصلاتی استان معادل ۸۳۲ وسیله نقلیه در ساعت بوده است. بیشترین متوسط نرخ جریان ترافیک در شهریور، مربوط به آزادراه قزوین - آبیک با ۲۶۹۳ وسیله نقلیه در ساعت بوده است.وی متوسط سرعت تردد در آزادراه‌ها را ۸۹ و متوسط سرعت در سایر محورهای استان را ۴۱ /۷۷ کیلومتر در ساعت اعلام کرد و گفت: بیشترین متوسط سرعت در این مدت ۷۴/ ۹۸ کیلومتر درساعت و مربوط به آزادراه زنجان- قزوین بوده است.