محمدحسین ماجدی‌اردکانی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر شهرستانی که صلاح بداند و ضرورت داشته باشد نسبت به تجمیع کارشناسان مرتبط و تشکیل شرکت‌های بازرسی و نمونه‌برداری در حوزه امور عمرانی و ساختمانی اقدام و اداره کل استاندارد استان یزد پرونده‌های دریافتی را برای تایید و در نهایت صدور گواهینامه تایید صلاحیت شرکت‌های موصوف به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارسال می‌کند. وی ادامه داد: تشکیل این شرکت‌ها سبب می‌شود، دایره نظارت برای تمام متولیان استاندارد و کیفیت وسیع‌تر شده و کارگاه‌ها وکارخانه‌هایی که مبادرت به تولید غیراستاندارد در حوزه امور عمرانی و ساختمانی می‌کنند احصا و به اداره کل استاندارد استان یزد برای پیگیری‌های بعدی اعم از اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و حقوقی معرفی شوند.