دنیای اقتصاد- تبریز: بزرگ‌ترین مرکز همودیالیز و پیوند اعضای کشور با مجموع ۱۲۲ تخت با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تبریز افتتاح شد.این مرکز به همت خیران یعقوب نوبری و حاج کریم مردانی‌آذر با اهدای ۱۱۰ دستگاه ماشین همودیالیز پیشرفته و همچنین مشارکت علوم پزشکی تبریز تجهیز و احداث شده است.مرکز همودیالیزی ۱۲۰ تختخوابی و پیوند اعضا در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) با زیربنای ۸۵۰۰ مترمربع در ۴طبقه احداث شده که عملیات اجرایی آن سال ۹۳ شروع و در سال ۹۵ به اتمام رسیده است.