دنیای‌اقتصاد- بندرعباس: مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از شروع بازنگری طرح تفصیلی شهر میناب خبر داد.به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی با اشاره به اینکه تهیه طرح تفصیلی شهر میناب پس از سال‌ها و گذشت افق زمانی ملاک عمل قرار گرفته است، افزود: نظم بخشی به ساخت‌وسازهای شهری از طریق ایجاد سازوکارهای قانونی با توجه به گسترش پویش شهرنشینی مهم‌ترین هدف شهرسازی و طرح‌های تفصیلی و راهبردی تلقی می‌شود. گورانی از دستاوردهای مهم تهیه طرح تفصیلی به زیست‌پذیری شهرها اشاره کرد و کیفی‌سازی‌ زندگی را از دلایل تهیه اجرای طرح تفصیلی دانست.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه در طرح‌های تفصیلی فقط کالبد شهری مدنظر نیست بلکه بهبود زیست شهری شهروندان، هدف اساسی این‌گونه طرح‌ها است، گفت: بازنگری طرح تفصیلی میناب به عنوان بستر توسعه جهشی و تحقق اهداف توسعه پایدار این شهر در آینده نزدیک است. گورانی افزود: از این پس به‌منظور رعایت ضوابط و مقررات در ساخت‌وسازهای شهری میناب، کمیته تخصصی شورای راهبری طرح در محل مدیریت شهرسازی و معماری تشکیل و تمام موارد مرتبط با طرح در چارچوب ضوابط در این کمیته بررسی می‌شود.وی اظهار کرد: این طرح با همکاری شهرداری میناب و راه و شهرسازی هرمزگان تهیه و با مشاور ذی‌صلاح شهرسازی به‌منظور بازنگری قرارداد منعقد شده است.مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان اظهار امیدواری کرد: با توجه به اهمیت این طرح برای اجرای طرح‌های شهرداری، بتوان آن را تا بهار ۹۶ تهیه کرد و به تصویب رساند.