طبق این اطلاعیه، افزایش سرمایه از محل زمین و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت خواهد بود. اصلی ترین سرمایه گذاری بلند مدت شرکت نیز مربوط به سهام شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار است که در حال حاضر در بازار پایه فرابورس با نماد غبهار مورد معامله قرار می گیرد. نماد این شرکت برای اولین بار در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۸ با قیمت ۱۰۰۰ تومان به ازای هر سهم در بازار پایه فرابورس بازگشایی شد و پس از رشد در ماه های اخیر، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، هر سهم با قیمت ۱۹۰۰ تومان مورد خرید و فروش قرار گرفت.  بر همین اساس ارزش بازار غبهار در حال حضور در حدود ۷۳۰ میلیارد تومان می باشد.

شهداب11

نکته جالب توجه در گزارش های حسابرسی شرکت شهداب، بهای تمام شده هر سهم غبهار برای این شرکت است. با توجه به این گزارش ها، بهای تمام شده هر سهم غبهار، تنها 150 تومان است. به عبارت ساده تر، شرکت شهداب، هر سهم شرکت بهاران گلبهار را به قیمت 150 تومان به مالکیت خود درآورده است که در مجموع مبلغی حدود 56 میلیارد تومان است و در تصویر زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است تصویر زیر مربوط به گزارش حسابرسی انتهای شهریور 98 است و در حال حاضر شرکت مالکیت 9/93 درصد غبهار را در اختیار دارد.

شهداب22

بر همین اساس، با کسر بهای تمام شده غبهار از ارزش روز آن، به مبلغی در حدود 640 میلیارد تومان می رسیم که از طرف غشهداب می تواند به عنوان مازاد تجدید ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد. با در نظر گرفتن سرمایه 133 میلیارد تومانی غشهداب، میزان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت در حدود 600 درصد تخمین زده می شود. شکل زیر به خوبی تفاوت ارقام ذکر شده را نمایان می سازد.

شهداب

نکته دوم که در اطلاعیه شرکت به آن اشاره شده است، قصد شرکت برای تجدید ارزیابی از محل زمین است. که این موضوع نیز می تواند موجب بهبود میزان افزایش سرمایه شود. لذا در مجموع و بسته به نظر کارشناسان رسمی می توان میزان افزایش سرمایه را در حدود 600 تا 700 درصد برای شهداب تخمین زد.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند