photo_2019-01-13_12-15-45

بانک مرکزی به مردم اطمینان داده که به عنوان نهاد ناظر و متولی بازار پول از حقوق مردم عزیز صیانت کرده و اجازه هیچ گونه آسیب به دارایی های آن ها را نخواهد داد.

این پیام به جو سازی و خبر سازی برحی رسانه های معاند درباره علی انصاری موسس بانک خصوصی آینده اشاره دارد در حالی که انصاری پس از این شایعات به همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازید مجتمع ایران مال در غرب تهران رفت.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرد با وجود تلاش آمریکا در اعمال فشار اقتصادی و روانی علیه کشور؛ این بانک با همکاری ارکان نظام و به ویژه روئسای قوای سه گانه توانسته است ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کند و ثبات بازار پول را تداوم بخشد.