خانه / دنیای ماشین / رقابت نفسگیر درون خودرانی !

نیم‌نگاه

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3956 1395/10/23 بازدید:89بار کد خبر: DEN-D77FC2AF-5518-4B03-BA5E-9A5F704DB56A

در خودروهای خودران پیشرانه می‌تواند از نوع احتراق درونی و یا برقی باشد و آنچه که اهمیت دارد این است که بدانیم کدام خودرو موفق تر می‌تواند عمل کند و سرعت رشد بیشتری خواهد داشت. در رابطه با خودروهای برقی می‌توان چالش‌های زیادی را نام برد که هر یک به‌عنوان یک مانع بر سر رشد و پیشرفت این گونه خودروها در نظر گرفته می‌شوند. مهم‌ترین‌ موانعی که می‌توان نام برد نبود زیر‌ساخت شارژ سریع در بیشتر مناطق دنیا، دامنه حرکتی پایین نسبت به خودروهای احتراق درونی و عدم اطمینان کاربران و راننده‌ها نسبت به این خودروها است که رشد و توسعه خودران‌ها با موتور برقی را با چالش مواجه می‌کند. از سوی دیگر در رابطه با خودروهای احتراق درونی و با توجه به وجود تجربه بیش از یک قرن خودرو‌سازی این نوع خودروها از توان و کارآمدی بسیار خوبی برخوردار هستند و از نظر دامنه حرکتی می‌توانند با یکبار سوختگیری بیش از 1000 کیلومتر را طی کنند. با فرض اینکه مشکلات و معضلات خودران‌ها که بیشتر مربوط به فناوری و قوانین است بر طرف شود می‌توان انتظار داشت این سامانه‌ها بیشتر در خودروهای احتراق درونی استفاده شود تا اینکه وارد خودروهای تمام برقی شوند و خودران شدن خودروهای برقی را می‌توان در آینده دور تر متصور شد.