خانه / بازرگانی / صدور بيش از 100 هزار گواهي امضای الكترونيكي
خبر

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3162 تاریخ چاپ:1392/12/26 بازدید:8834بار کد خبر: DEN-791955
شاتا – صدور بیش از 100 هزار گواهی امضای الکترونیکی تا بيست و پنجم اسفندماه سال‌جاری باعث‌شد، اولین بار عملکرد صدور گواهی الكترونيكي از اهداف تعیین‌شده در برنامه سالانه عبور کند. حميدرضا‌هادي‌پور، معاون زیرساخت کلید عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اينكه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چند سال گذشته به نهادینه شدن استفاده از گواهی امضای الكترونيكي در کشور منجر شده است، تصريح كرد: مقایسه عملکرد و رشد صدور گواهی‌هاي الكترونيكي از سال 1390 تاکنون حکایت از رشد سه برابري دراين زمينه دارد. به گفته وي، تعداد صدور گواهی‌هاي الكترونيكي در سال 90 بالغ بر 25هزار گواهی بوده كه اين رقم تا بيست و پنجم اسفندماه سال‌جاري به 100 هزار گواهی ارتقا پيدا كرده است.