خانه / خبر / گواهینامه ایزو برای دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 2120 تاریخ چاپ:1389/04/14 بازدید:7800بار کد خبر: DEN-613125
روزنامه «دنیای اقتصاد» نخستین روزنامه ایرانی است که موفق به دریافت «ایزو» می‌شود
دنیای اقتصاد- روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان نخستین روزنامه ایرانی موفق به دریافت گواهینامه نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 از شرکت BV فرانسه شد.این گواهینامه با توجه به رویکرد «دنیای اقتصاد» در ارتقای سیستم‌های مدیریتی و در راستای تحقق تعهد به بهبود مستمر فرآیندهای مدیریتی و رعایت الزامات استاندارد براساس نتایج حاصل از ممیزی انجام شده به «دنیای اقتصاد» تعلق گرفت.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نخستین روزنامه ایرانی است که موفق به دریافت «ایزو» می‌شود
دنیای اقتصاد- روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان نخستین روزنامه ایرانی موفق به دریافت گواهینامه نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 از شرکت BV فرانسه شد.این گواهینامه با توجه به رویکرد «دنیای اقتصاد» در ارتقای سیستم‌های مدیریتی و در راستای تحقق تعهد به بهبود مستمر فرآیندهای مدیریتی و رعایت الزامات استاندارد براساس نتایج حاصل از ممیزی انجام شده به «دنیای اقتصاد» تعلق گرفت.
رویداد
برای نخستین بار در تاریخ مطبوعات ایران روی داد
اعطای گواهینامه ایزو به روزنامه دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان نخستین روزنامه ایرانی موفق به دریافت گواهینامه ایزو از شرکت BV فرانسه شد. اعطای گواهینامه نظام مدیریت کیفیت ISO 9001: 2008 از شرکت BV فرانسه به روزنامه دنیای اقتصاد پس از انجام ممیزی‌های شخص ثالث توسط شرکت بیرووریتاس(BV  ) فرانسه و با هدف افزایش رضایت مخاطبان در خرداد ماه سال 89 صورت گرفت.
اعطای این گواهینامه با توجه به رویکرد این روزنامه به ارتقای سیستم‌های مدیریتی و تحقق تعهد به بهبود مستمر این سیستم در چارچوب الزامات استاندارد و براساس نتایج ممیزی شخص ثالث شرکت BV انجام گرفته و این روزنامه را به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در اولین سال انتشار ویرایش جدید استاندارد (‌ویرایش 2008) موفق کرده ‌است. بر اساس این سیستم، پروژه بهبود «مدلسازی و مستندسازی فرآیندها» با هدف مهندسی مجدد فرآیندها انجام شده که مستند برآن با الگو گرفتن از مدل تعالی سازمانی، کلیه فرآیندهای شرکت حتی حوزه مالی در دامنه سیستم مدیریت کیفیت سازمان قرار گرفته است. همچنین سیستم مدیریت کیفیت شرکت در کلیه مدیریت‌ها جاری شده و نظامنامه کیفیت شرکت به عنوان سند راهنمای این سیستم تهیه و منتشر شده است. به منظور ارزیابی عملکرد این سیستم، 2 ممیزی داخلی انجام شد و سرانجام ممیزی نهایی شخص ثالث در تاریخ 29/3/89 صورت گرفت که منجر به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت سازمان برای یک سال گردید و همچنین بهبود مستمر سیستم با اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و تعریف پروژه‌های بهبود طی یک سال و نیم استقرار این سیستم در حال پیگیری است. به‌همین منظور جلسات بازنگری مدیریت برای اطمینان از تداوم تناسب، کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در دوره‌های زمانی حداکثر 6 ماهه طرح‌ریزی شده است که باحضور مدیر مسوول، نماینده مدیریت و کلیه مدیریت‌های روزنامه برگزار خواهد شد.

For the First Time in Iranian Press History
Donya-e-Eqtesad Daily Won ISO License
Donya-e-Eqtesad has been awarded ISO Certificate by the French BV Company as the first Iranian newspaper which has won ISO.
The French Bureau Veritas Company (BV) has conceded ISO 9001: 2008 Quality Management System Certificate to Donya-e-Eqtesad in 28th of June 2010 after the third party audits. The process was aiming at increasing the newspaper readers’ satisfaction.
Considering this newspaper’s approach to progress in implementing management systems and its obligation to continuous improvement of these systems in framework of standard requirements, the certificate has been granted to Donya-e-Eqtesad Daily in accordance with the results of the third party audits performed by BV Company. The ISO 9001:2008 Certificate has been granted to Donya-e-Eqtesad daily during the first year of using the new version of standards (2008 edition).  
According to this system, a project called improvement of “reconstruction and documentation of the processes” aimed at re-engineering of the processes has been executed. The documents are in accordance with the excellence model and all the processes of the company, even the financial ones are in the range of quality management system.
The quality management system of the company has been used for all managing sections and the quality bylaw of the company has been prepared and published as the guideline of the system.
In order to evaluate the system performance, two internal audits have been performed and the final third party audit has been executed on 19th of June 2010 which resulted in awarding the 1 year Quality Management system Certificate to Donya-e-Eqtesad. The company is also seeking to improve the system continually through revisory and precautious measures and defining improvement projects during one and half year of implementing the system. In order to do that some revisory meetings have been scheduled to ensure the continual coordination, sufficiency and efficiency of the Quality Management System in the maximum 6 month periods. The manager responsible, manger representative and all the managers of the newspaper will attend the meetings.
دهکده گردشگری گنجنامه همدان