خانه / خبر / خرید شیر قطع و وصل، شیر خودکار برنجی رزوه‌دار و ...

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1469 تاریخ چاپ:1386/12/07 بازدید:3275بار کد خبر: DEN-552326
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد 37هزار و 400 عدد شیر قطع و وصل (شیر پریز) و 13هزار عدد شیر خودکار (یک‌طرفه) برنجی رزوه‌دار از سایز یک دوم اینچ تا 2 اینچ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا 9 اسفند ماه به دفتر قراردادهای شرکت واقع در کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی امامی، نرسیده به میدان گلستان مراجعه کنند.
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد 37هزار و 400 عدد شیر قطع و وصل (شیر پریز) و 13هزار عدد شیر خودکار (یک‌طرفه) برنجی رزوه‌دار از سایز یک دوم اینچ تا 2 اینچ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا 9 اسفند ماه به دفتر قراردادهای شرکت واقع در کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی امامی، نرسیده به میدان گلستان مراجعه کنند.
دهکده گردشگری گنجنامه همدان