خانه / خبر / خرید شیر قطع و وصل، شیر خودکار برنجی رزوه‌دار و ...

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1469 تاریخ چاپ:1386/12/07 بازدید:3216بار کد خبر: DEN-552326
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد 37هزار و 400 عدد شیر قطع و وصل (شیر پریز) و 13هزار عدد شیر خودکار (یک‌طرفه) برنجی رزوه‌دار از سایز یک دوم اینچ تا 2 اینچ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا 9 اسفند ماه به دفتر قراردادهای شرکت واقع در کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی امامی، نرسیده به میدان گلستان مراجعه کنند.
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد 37هزار و 400 عدد شیر قطع و وصل (شیر پریز) و 13هزار عدد شیر خودکار (یک‌طرفه) برنجی رزوه‌دار از سایز یک دوم اینچ تا 2 اینچ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا 9 اسفند ماه به دفتر قراردادهای شرکت واقع در کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی امامی، نرسیده به میدان گلستان مراجعه کنند.
دهکده گردشگری گنجنامه همدان بیمه بازار سالنامه جامع اختصاصی مدیران دنیای سفر انتشارات دنیای اقتصاد