خانه / بازار دیجیتال / توضیح درباره یک مصاحبه

بازتاب

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 2383 تاریخ چاپ:1390/03/24 بازدید:5476بار کد خبر: DEN-405326
به دنبال انتشار گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت افرانت ‌ با عنوان شرکت‌های آی تی آمادگی بورس را ندارند، آقای دکتر فریدون قاسم زاده مدیرعامل این شرکت طی تماسی با دفتر روزنامه یادآور شدند که هدف ایشان از این گفت‌وگو اشاره مستقیم به عدم آمادگی شرکت‌های آی تی برای ورود به بورس (آنچه در تیتر استنباط شده)‌ نبود، بلکه عمدتا تشویق شرکت‌های فناوری اطلاعات برای حضور گسترده‌تر در بازار سهام است.
به دنبال انتشار گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت افرانت ‌ با عنوان شرکت‌های آی تی آمادگی بورس را ندارند، آقای دکتر فریدون قاسم زاده مدیرعامل این شرکت طی تماسی با دفتر روزنامه یادآور شدند که هدف ایشان از این گفت‌وگو اشاره مستقیم به عدم آمادگی شرکت‌های آی تی برای ورود به بورس (آنچه در تیتر استنباط شده)‌ نبود، بلکه عمدتا تشویق شرکت‌های فناوری اطلاعات برای حضور گسترده‌تر در بازار سهام است.