خانه / باشگاه اقتصاددانان / بررسی تیم اقتصادی دولت دوازدهم
پرسش امروز

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4117 تاریخ چاپ:1396/05/22 بازدید:880بار کد خبر: DEN-1112093

حسن روحانی بر خلاف دوره اول ریاست جمهوری خود، این بار کابینه‌اش را در روز تحلیف به مجلس معرفی نکرد. اما با این حال به فاصله اندکی بعد از این مراسم، روز سه‌شنبه، 17 مرداد، لیست ناقص وزرای پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کرد. اما در این بین، معرفی افراد پیشنهاد شده‌ای که در هسته مسائل اقتصادی کشور قرار دارند، واکنش‌های مختلفی را در میان کارشناسان اقتصادی در پی داشت. اگرچه در لیست وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور، دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین صنعت و معدن تغییر پیدا کرده‌اند، با این حال این سوال به ذهن کارشناسان خطور می‌کند که آیا این افراد، در کنار دیگر تصمیم‌گیران اصلی عرصه اقتصاد، می‌توانند در جهت تحقق وعده‌های روحانی در طول مبارزات انتخاباتی موثر واقع شوند؟ انتخاباتی که دغدغه اصلی در آن به درستی بر محور مسائل اقتصادی شکل گرفت و جامعه نیز پیام خود را از طریق آرای خود به نمایش گذاشت. بی‌شک توانایی در مدیریت، دانش کافی، هماهنگی با دیگر ارکان اقتصادی، تجربه لازم و اعتقاد به صدای ملت حداقل انتظاری است که از افراد پیشنهادی روحانی می‌رود. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به پیش‌بینی‌ها از تیم اقتصادی دولت دوازدهم پرداخته است.