خانه / باشگاه اقتصاددانان / ساختار دولت‌های محلی و شوراها

پرسش امروز

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4025 تاریخ چاپ:1396/01/31 بازدید:348بار کد خبر: DEN-1097693

محمدرضا اخوان: ساختار دولت‌های محلی و عملکرد آنها همواره محل بحث کارشناسان بوده است. الگوهای مختلفی برای چگونگی ساختار حاکمیت، انتخاب شهردار، انتخاب اعضای شورای شهر و سایر نهادهای شهری وجود دارد. در برخی شهرها، شهرداران و اعضای شورا مستقیما با رای مردم انتخاب می‌شوند و در برخی دیگر با رای اعضای شورا. به طور کلی با توجه به میزان اختیارات و رانت‌هایی که در حوزه شهری برای شهردار و اعضای شورا وجود دارد، میزان قدرت شهردار و اختیارات او همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است. بسیاری معتقدند معطوف شدن تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های شهری در اختیارات یک نفر می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌ها و فسادهای زیادی شود. از طرف دیگر تلاش گسترده‌ای که برای کسب رای در انتخابات‌های شورای شهر صورت می‌گیرد، بسیاری را درباره رانت‌ها و امتیازات پشت پرده به فکر فرو برده است. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان الگوهای رایج دولت محلی و تضاد یا تعارض منافع در شوراهای شهر و شهرداری‌ها را مورد بررسی قرار داده است.