خانه / بانک و بیمه / اعمال تخفیف ثالث به جریمه دیرکرد غیرقانونی است

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی:

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3956 تاریخ چاپ:1395/10/23 بازدید:1426بار کد خبر: DEN-1086651

گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه موضوع اعمال تخفیف به جریمه دیرکرد را به جد پيگيری می‌کنم، اذعان کرد: با توجه به مقررات بند ب ماده يازده قانون قبلي و ماده 24 قانون جديد بيمه شخص ثالث شركت‌های بيمه به هيچ عنوان حق تخفيف يا بخشودگي در این زمینه را ندارند. به گزارش ریسک نیوز، خبر منتشره مبنی بر بخشش جریمه از سوی یکی از شرکت‌های بیمه حاکی است که شرکت مورد نظر جریمه دیرکرد مربوط به یک خودرو را که از تاریخ بیمه‌اش گذشته بوده با تخفیف حدودا 50 درصدی اعمال کرده این در حالی است که تخفیف قاعدتا فقط باید به خودرو تعلق می‌گرفته نه به جریمه دیرکرد.

براساس ماده 24 قانون جدید ثالث مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول و به منابع صندوق خسارت بدنی اضافه می‌شود.خبرنگار ریسک نیوز ضمن گفت‌وگو با علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، به بررسی زوایای قانونی این عملکرد پرداخت.وی با بیان اینکه این موضوع را به جد پيگيری می‌کنم، اعلام کرد: مطابق ماده۲۴ـ منابع مالي صندوق، ۸ درصد از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخ نامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون، مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي‌شود.ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي‌رسد.جباری یادآور شد: مطابق بند ب ماده 25، مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي‌شود.به گفته وی این تکلیف قانونی است و برعهده شرکت‌های بیمه گذاشته شده است.