خانه / نفت و پتروشیمی / انتصاب سرپرست مدیریت صادرات گاز
خبر

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3956 تاریخ چاپ:1395/10/23 بازدید:594بار کد خبر: DEN-1086645

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی علی امیرانی را به‌عنوان سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب کرد. در حکم علی کاردر خطاب به امیرانی آمده است: «با توجه به بخشنامه مقام عالی وزارت، مورخ ۷ آذر ۱۳۹۵ درخصوص تعیین تکلیف شرکت ملی صادرات گاز ایران و تا انجام امور مربوطه، تمشیت سرپرستی مدیریت صادرات گاز ایران به جنابعالی واگذار می‌شود تا با کمک دیگر همکاران امور مربوطه را سازماندهی و کارهای جاری را پیگیری فرمایید. دیگر مدیریت‌ها موظف به همکاری با آن مدیریت هستند. امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران