خانه / آخر هفته / تفکر زنده

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3956 1395/10/23 بازدید:145بار کد خبر: DEN-03D484AC-BD6C-4372-908D-FAAE148C1F85

بررسی اندیشه‌های هاشمی رفسنجانی

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران