خانه / سایت خوان / همه وزیران ارتباطات را اینجا ببینید
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/06/23 ساعت انتشار:14:14:30 بازدید:123بار کد خبر: DEN-1258778

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار عکسی در یکی از صفحه های اجتماعی از دیدار و رایزنی خود با وزیران پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، جوان ترین وزیر کابینه دوازدهم وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: شب گذشته به همراه معاونان در جلسه ای با وزیران پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات به هم اندیشی در خصوص مسیر آینده توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداختیم.

وزارت ارتباطات را می توان وزارتخانه ای 141 ساله دانست . پیش از سال 1255 هجری شمسی تلگراف زیرمجموعه وزارت علوم و پست زیرمجموعه وزارت وظایف و دارالشوری بود.
در تاریخ 21 اسفند سال سال 1255 به دستور ناصرالدین شاه، علی قلی خان هدایت ملقب به مخبرالدوله به عنوان نخستین وزیر تلگراف ایران منصوب شد و در عمل وزارت ارتباطات تاسیس شد.