خانه / سایت خوان / مولاوردی: به تاسیس سازمان امور زنان امیدوارم
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/05/28 ساعت انتشار:20:00:28 بازدید:96بار کد خبر: DEN-1249593

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: امیدواریم در بحث تقویت ساختار زنان و خانواده بتوانیم در آینده به تاسیس سازمان امور زنان و خانواده در عالی ترین سطح اقدام کنیم.

به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز شنبه در نشست مشاوران روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در امور زنان و خانواده که با حضور محمد فرهادی وزیر علوم در وزارت علوم برگزار شد افزود: در برنامه ششم توسعه توانستیم چارچوبی را درخصوص مسایل زنان ایجاد کنیم و فرصت های بیشتری نسبت به گذشته برای زنان جامعه ایجاد کنیم.
مولاوردی اظهار داشت: با توجه به قوانین توسعه اجتماعی - اقتصادی کشور و ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه توانستیم ستاد ملی زن و خانواده را ایجاد کنیم که هشت وزیر، نماینده قوه قضائیه و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عضوآن هستند و رئیس جمهوری شخصاً ریاست آن را برعهده دارد تا شاخص های این حوزه را تدوین و ابلاغ کنند.
دستیار رئیس جمهوری با اشاره به پیش بینی کاهش ۲۵ درصدی آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: توسعه پایدار تنها با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های زنان که نیمی از سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می دهند صورت خواهد گرفت و ما باید برای ارتقای شاخص های جایگاه زنان در جامعه تلاش بیشتری داشته باشیم.


** سند اهداف و وظایف مشاوران روسای دانشگاهها در امور زنان وخانواده ابلاغ شد
بنابر گزارش وزارت علوم ، مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده اعلام کرد: سند اهداف و وظایف مشاوران روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در امور زنان و خانواده با تایید دکتر محمد فرهادی وزیر علوم به این موسسات ابلاغ شد.
الهه حجازی در دومین نشست مشاوران روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی درامورزنان وخانواده که با حضور محمد فرهادی وزیر علوم و شهیندخت مولاوردی برگزار شد گفت: این سند در حقیقت به فعالیت های این مشاوران در امور زنان وخانواده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشروعیت قانونی می بخشد و جایگاه آنان را تثبیت می کند.
وی افزود: تاکنون در 33 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور، مشاوران روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در امور زنان و خانواده منصوب شده اند.
مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده تاکید کرد: هدف اصلی از این انتصاب ها ارتقای کیفیت زندگی زنان دانشگاهی است و در این راستا شورای سیاستگذاری امور زنان و خانواده در وزارت علوم تشکیل شده است.
حجازی افزود: تدوین سند اهداف و وظایف مشاوران روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در امور زنان و خانواده در این موسسات، تشکیل شورای علمی حوزه ستادی کارکنان وزارت علوم، تدوین اهداف و وظایف برنامه های حوزه زنان و خانواده در سال 1396 و اعطای اولین جایزه زنان در علم از دستاوردهای شورای سیاستگذاری امور زنان و خانواده در وزارت علوم بوده است.
او گفت که شورای علمی کارکنان ستادی وزارت علوم تشکیل شده و اعضای این شورا از کارشناسان ستاد همین وزارت خانه هستند.
حجازی افزود: از کارهای مهم دیگر در این حوزه ایجاد یک هسته مطالعات حقوقی در امور زنان در دانشگاه علامه طباطبایی است.