خانه / سایت خوان / یک نمای ویژه از جلسه رای اعتماد!
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/05/28 ساعت انتشار:10:03:59 بازدید:434بار کد خبر: DEN-1249369

جلسه رای اعتماد وزرای کابینه دوازدهم، سوژه نازنین جمشیدی در روزنامه شهروند شده است.