خانه / سایت خوان / حال این روزهای دریاچه ارومیه چطور است؟
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/05/27 ساعت انتشار:18:26:38 بازدید:429بار کد خبر: DEN-1249229

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی کشور و یکی از مهمترین دریاچه‌های شور دنیا، طی دو دهه اخیر شاهد کاهش شدید تراز و سطح خود بوده است. گرچه تداوم دوره‌های خشکسالی از جمله مهمترین عوامل موثر بر شرایط کنونی دریاچه بوده اما برداشت بی رویه و بیش از ۷۰ درصدی از منابع آب تجدیدپذیر حوضه به ویژه در بخش کشاورزی، الگوی نادرست کاشت، ایجاد سدها و کاهش سرریز آب و ساخت میانگذر بر روی دریاچه باعث شده چنین وضعیتی برای دریاچه ارومیه رقم بخورد.

تسنیم