خانه / سایت خوان / حضور یک معاون زن در وزارت جهاد کشاورزی؟
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/05/22 ساعت انتشار:16:41:02 بازدید:217بار کد خبر: DEN-1246354

کدام یک از معاونت های وزارت جهاد کشاورزی به یک خانم مدیر و مدبر و کاردان زن سپرده خواهد شد.

به گزارش ایلنا، با وجود آنکه پیش از این نیز در بین معاونین حجتی بانوان کاردان و توانمندی حضور داشتند اما به گفته ملاوردی معاون رییس جمهور، در دولت دوازدهم نیز این حضور مستمر خواهد بود.

حجتی یک زن را با توجه به اظهارات مولاوردی (به جز معاون امور زنان که قاعدتا زن خواهد بود) به معاونت خود انتخاب خواهد کرد.

این در حالی است که امریکا و اروپا ترجیح می دهند بیشتر مدیران از بین زنان مدیر و متخصص انتخاب می کنند.

تعدادی از مشهورترین و توانمندترین مهندسین یا دکتران کشاورزی با سابقه مدیریت ارشد و اجرایی مناسب برای این پست از نظر کارشناسان عبارت اند از:

خانم دکتر خوش خلق سیما، رئیس موسسه بیوتکنولوژی

خانم دکتر فریبا اردشیر بهروستاقی، متخصص حشره شناسی و مشاور معاون باغبانی

خانم مهندس بنی هاشم مشاور حجتی در امور زنان

خانم مهندس غلامیان ریاست اسبق اداره کل تغذیه و بهداشت جایگاه دام و شاغل در شرکت پشتیبانی

امیدواریم رییس جمهور، هیئت دولت و مسوولان ذیربط حضور بانوان را در عرصه سیاسی و مدیریتی هم پایه مردان جدی بگیرند و اهمیت این موضوع را در نگاه غرب به کشور در نظر گیرند.