خانه / سایت خوان / «بولتن نیوز» مجرم شناخته شد
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/05/22 ساعت انتشار:14:13:17 بازدید:106بار کد خبر: DEN-1246283

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در خصوص جزئیات جلسه امروز دادگاه توضیحاتی ارائه داد.

علی اکبر کسائیان در گفتگو با مهر در خصوص جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: اتهام مدیرمسئول مجله استایل تبلیغ علیه نظام بود که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیرمسئول این مجله را مجرم تشخیص نداد.

وی افزود: پرونده دیگری که مورد رسیدگی قرار گرفت، پرونده بولتن نیوز با عناوین اتهاماتی توهین، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا بود.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در خصوص شاکی این پرونده گفت:  شاکی اداره کل گمرک استان کرمانشاه بود که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیرمسئول این سایت را در خصوص اتهام توهین، مجرم تشخیص نداد، ولی در سایر اتهامات مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف دانست.

کسائیان افزود: این پرونده‎ها در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی مورد رسیدگی قرار گرفت.