خانه / سایت خوان / قیمت خودروهای کوپه چند است؟
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/03/29 ساعت انتشار:16:26:42 بازدید:274بار کد خبر: DEN-1222196

برای خرید خودروهای کوپه در بازار ایران باید حداقل 100 میلیون تومان پرداخت نمائید.

به گزارش میزان خودروهای کوپه در بازار ایران قیمتی بین 100 میلیون تومان تا نزدیک به دو میلیارد تومان دارند.

عموم خودروهای کوپه موجود در بازار ایران قیمتی از 100 میلیون تا 200 میلیون تومان دارند اما گرانترین خودروی کوپه قیمتی بیشتر از دو میلیارد و 700 میلیون تومان دارد.