خانه / سایت خوان / مهدی رحمتی پای صندوق رای/عکس
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1396/02/29 ساعت انتشار:22:23:01 بازدید:339بار کد خبر: DEN-1210237

به گزارش جماران سید مهدی رحمتی به همراه امیرمحمد در پای صندوق رای حاضر شدند

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران