خانه / سایت خوان / آل‌خلیفه فعال زن بحرینی را بازداشت کرد
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/12/30 ساعت انتشار:20:41:40 بازدید:92بار کد خبر: DEN-1187257

نظامیان رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه علیه انقلابیون بحرینی «ابتسام الصائغ» فعال زن بحرینی را بازداشت کردند.

به گزارش مهر به نقل از صوت المنامه، سیاست های خصمانه و اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه علیه انقلابیون بحرینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم آل خلیفه در همین راستا «إبتسام الصائغ» فعال زن بحرینی را بازداشت کردند.

گفتنی است، با گسترده شدن دامنه فعالیت های انقلابیون بحرینی، روند سرکوب آنها توسط آل خلیفه تشدید شده است.

سالنامه جامع اختصاصی مدیران دنیای سفر انتشارات دنیای اقتصاد