خانه / سایت خوان / ونگر حیا کن، آرسنالو رها کن!
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/12/30 ساعت انتشار:20:16:41 بازدید:285بار کد خبر: DEN-1187249

به گزارش سایت گل، در حاشیه باخت 3 بر یک آرسنال مقابل وست برومویچ و واکنش هواداران آرسنال از طریق هواپیماهای اجاره ای، بنرهای اعتراضی و...که در بالای ورزشگاه هاوثرن به اهتزاز درآوردند: تمدید نه! ونگر باید برود...