خانه / سایت خوان / تصاویر تحویل سال در حرم حضرت معصومه
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/12/30 ساعت انتشار:18:47:29 بازدید:128بار کد خبر: DEN-1187218

به گزارش ایسنا، هزاران نفر از مردم ایران لحظه تحویل سال 1396 را با حضور در شهر قم و در فضای معنوی حرم حضرت معصومه(س) آغاز کردند.
 

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

لحظه تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س)

سالنامه جامع اختصاصی مدیران دنیای سفر انتشارات دنیای اقتصاد