خانه / سایت خوان / جسد خواری در بیمارستان!
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/11/29 ساعت انتشار:20:57:19 بازدید:566بار کد خبر: DEN-1174002

«موش ها جسدی را در بیمارستان خوردند» به بهانه انتشار این خبر، علیرضا پاکدل کارتون زیر را در خط خطی منتشر کرد.

 

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران