خانه / سایت خوان / جسد خواری در بیمارستان!
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/11/29 ساعت انتشار:20:57:19 بازدید:548بار کد خبر: DEN-1174002

«موش ها جسدی را در بیمارستان خوردند» به بهانه انتشار این خبر، علیرضا پاکدل کارتون زیر را در خط خطی منتشر کرد.

 

سالنامه جامع اختصاصی مدیران دنیای سفر انتشارات دنیای اقتصاد