خانه / سایت خوان / آغاز عملیات لودری ترامپ علیه اوباما!
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/10/22 ساعت انتشار:22:24:47 بازدید:938بار کد خبر: DEN-1157222

لو جی، این کارتون را با عنوان «انتظار» در چاینا دیلی منتشر کرده است.

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران