خانه / سایت خوان / این هم نقشه پوتین برای انتخابات آلمان!
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/10/22 ساعت انتشار:22:22:50 بازدید:843بار کد خبر: DEN-1157220

سایت کگل این کارتون را با عنوان انتخابات آلمان در سال 2017 منتشر کرد!

سالنامه جامع اختصاصی مدیران دنیای سفر انتشارات دنیای اقتصاد