روزنامه دنیای اقتصاد

Donya-e-Eqtesad

Is a Persian Economic Daily contains regularly the following Topics:

Editorial

Analytical comments

Local and foreign economic news

Industry and Mines

Oil and Energy

Banking and Insurance

Commerce and Tourism

Tehran Stock Exchange.

Donya-e-Eqtesad also publishes irregularly special information about:

Transportation

Agriculture

Oil exploration and exploiting and other related economic subjects

دنیای اقتصاد

روزنامه صبح ایران

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان

مدیر مسئول: علیرضا بختیاری

تلفن: 7 - 42710504

نمابر: 42710509

سردبیر: علی میرزاخانی

تلفن: 4 - 42710202

عضو هیئت مدیره: مهدی پزشكان

تلفن: 87762510

نمابر: 87762509

رئیس حوزه مدیرعامل: سمیرا بختیاری
تلفن: 87762570

مدیر پیگیری امور مدیر مسئول: منصور نمایشی
تلفن: 87762504

رئیس سازمان آگهی‌ها: پرویز بختیاری
تلفن: 8901
نمابر: 87762313

مدیریت امور همایشها : محسن پروان
تلفن: 87762540
نمابر: 87762542

مدیریت روابط عمومی: سید امیر اشراقی
تلفن: 7 - 88860145
نمابر: 87762503

مدیریت انتشارات: محمود صدری
تلفن: 87762740
نمابر: 87762744

مدیریت آموزش: حسین منصوری
تلفن: 87762411-87762416
ایمیل: infotc@den.ir

مدیریت چاپ، توزیع و امور شهرستانها:
حسین حسین‌زاده
تلفن: 87762220
فكس: 87762201

امور شهرستان‌ها: 9 - 87762225
نمابر: 87762224

امور مشتركین:
کاغذی : 8 - 87762237 , 87762235
الکترونیک : 8 - 87762237 , 87762235
تلفكس: 87762236

امور توزیع: 2 - 87762231

مدیریت ‌وب سایت و فضای مجازی: محمد صادق نخجوانی
تلفن: 6 - 87762245

مدیریت ‌مالی و اقتصادی: محمود نانگیر
تلفن: 9 - 87762468

مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌ها: مهدی محمودی فر
تلفن: 87762260

دبیرخانه مركزی: 87762701
نمابر: 87762702

مدیریت توسعه بازار : زینب سادات میرهادی
تلفن: 1 - 87762370
تلفكس: 87762370

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: محسن یاروالی
تلفن: 1 - 87762400
نمابر: 87762573

نمابر تحریریه: 42710222
گروه خبر: 42710209
گروه صنعت و بازرگانی: 42710225
گروه بین‌الملل: 42710246
گروه اقتصاد بین‌الملل: 42710230
گروه مسكن‌: 42710226
گروه بورس: 42710260
گروه نفت: 42710260
گروه بانك و بیمه: 42710236
گروه بورس كالا: 42710325
گروه خودرو: 42710345
گروه گردشگری: 42710310
گروه استان‌ها: 42710226
گروه ورزش: 42710320
گروه دیجیتال: 42710330
گروه مدیران: 42710335
باشگاه اقتصاددانان: 42710240
گروه تاریخ و اقتصاد: 42710339
گروه فرهنگ و هنر: 42710315

آدرس:
خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمالی میدان شعاع، پلاک 108
ایمیل: info@donya-e-eqtesad.com